2.1.2018 trénink není

DNE 2.1.2018 mají žáci škol stále prazdniny. Z tohoto důvodu trénink odpadá.