Historie Aikido

osensei

 

                                                                            

Aikido založil Morihei Ueshiba (1883-1969), jeden z nejvýznamnějších bojovníků, který pochopil, že na násilí není potřeba odpovídat násilím, ale láskou a pochopením aniž by bylo někomu ublíženo.

Morihei na toto téma  říkal : „Největší hloupost jakou znám, je odpovídat násilím na násilí“ a nebo „aiki je láska“. Agresi je možné čelit s úsměvem ve tváři a láskou v srdci. „Největší výzvou pro válečníka je, přimět protivníka, aby svou hněvivou a zastrašující zlobu vyměnil za neškodný úsměv.“

Ueshiba studoval mnoho rozličných starojaponských bojových umění a stal se v mnoha z nich mistrem-učitelem ( z nejznámějších jujutsu, kenjutsu a také daito-rjú jutsu). Morihei analýzou a následnou syntézou těchto bojových umění, vytvořil vlastní styl, které z počátku nazval aikijutstu. Ueshibu však začalo stále více zneklidňovat militaristické zaměření umění a proto vyhledal mnicha sekty Omotokjó Šinto Degučiho, u kterého hledal duchovní podporu.Víra Omotokjó předpokládala možnost mírového spojení světa a sjednocení všech náboženství. Člověk zde byl prostředníkem mezi duchem a přírodou. Ueshiba se s pomocí Degučiho věnoval meditacím. Jednou za Ueshiba přijel námořní důstojník, mistr v kendo, vyzval ho na souboj. Ueshiba výzvu přijal, proti soupeři nastoupil však s holýma rukama. Důstojník se snažil ze všech sil, ale Ueshiba se vyhnul každému seku či bodnutí s neuvěřitelnou lehkostí. Když si šel po souboji omýt tvář, měl vizi, v níž ho obklopilo zlaté světlo.. Toto satori, nebo-li osvícení vysvětloval Ueshiba tak, že základním principem bojových umění je láska, a ne boj. „Najednou jsem pochopil podstatu svého jednání: Cesta bojovníka má dokázat Boží lásku, ducha, jenž všechno a všechny přijímá a vychovává“ vzpomínal později. Toto satori dramaticky změnilo Ueshibův názor na bojová umění. Na základě tohoto zážitku přejmenoval své umění na aiki-budo, které znamenalo přechod od nekritického sledování starých tradicí, mající za cíl fyzickou likvidaci případného nepřítele na systém, který se zakládá na duchovním principu. Na doporučení Degučiho se Ueshiba definitivně rozhodl pro cestu učitele bojových umění. Ueshiba se stal známým učitelem bojových umění mezi důležitými osobnostmi vojenského, politicko-společenského života v Tokiu. Navštívil ho také zakladatel moderního JUDA Džigoro Kano, který vyslovil velké uznání a požádal Ueshibu, aby k sobě do učení přijal dva z jeho předních žáků. Ueshiba také byl poradcem pro vyučování bojových umění na mnoha univerzitách. Byla mu umožněno, aby své umění předvedl před samotným císařem, což byla nejvyšší pocta jaké se mu mohlo v té době dostat.

 Třicátá léta byla pro Japonsko ve znamení příprav na válečnou expanzi, která začala tažením proti Číně (1937) a vyvrcholila napadením USA v roce 1941. Chování japonských vojáků na všech frontách bylo provázeno akty násilí a brutality, což  bolestně doléhalo na Ueshibu, který jakožto vojenský instruktor bojových umění byl v samém centru dění. V roce 1942 rezignoval na všechny své funkce a na tehdejším ministerstvu školství (Mombušó) zaregistroval bojové umění aikido. Stalo se tak vyloučením ideogramu „bu“ z názvu, znamenající „vojenský“. Tímto byla vyjádřena podstata aikido, kdy se z „vojenského myšlení“  přišlo na „cestu harmonie“ s vlivem na všechny oblasti lidského života.

 

Historie Aikido v Česku                                                                                    

 

Koncem 70. let začala aikidó cvičit skupinka nadšenců na FTVS UK (I.Fojtík) a v džudistickém oddílu TJ Spoje pod vedením legendárního propagátora bojových umění pana Vladimíra “Kazika” Lorenze (držitel 8. danu džudó, aktivní do svých 83 let, zemřel v r. 2010). Zásadní význam pro rozvoj aikidó u nás měla ukázka pana G. Veneriho z Itálie (6.dan Aikikai, tehdy i předseda IAF a EAF, zemřel v r. 2005) v roce 1986. Aikidó se pak po několik dalších let rozvíjelo během víkendových stáží pana G.Veneriho a dalších italských učitelů pořádaných oddílem Na Balkáně v Praze 3. Na tyto stáže se sjížděli zájemci z celých Čech i ze Slovenska.

Koncem 80. let byly skládány první zkoušky na technické stupně v aikidó v Čechách (4.-6.kjú). První organizace aikidó u nás Československá Aikikai byla založena 7. ledna 1990 ve snaze organizačně podchytit zvýšený zájem o aikidó a využít možností souvisejících s celospolečenským uvolněním.

V lednu 1991 byla založena Československá federace aikidó (ČSFAI, později změněná na ČFAI). Bohužel mezinárodní pozice a politika vedení vedla k izolaci organizací ve vztahu k okolním zemím a také k Japonsku. V tomto období byly organizovány stáže mnoha zahraničních učitelů, zejména v dódžó Aikido Kenkyukai Praha na TJ Spoje a čeští aikidisté se také častěji účastnili stáží v zahraničí. Snaha o udržení mezinárodních kontaktů a hlavně snaha o napojení na mezinárodní organizace aikidó – linie Aikikai vedla k rozpadu organizace.

V důsledku aktivit několika oddílů na mezinárodním poli vznikla koncem roku 1993 Česká asociace aikidó (Aikikai of Czech Republic), která byla 8. dubna 1994 uznána zastřešující světovou organizací Hombu Dojo Tokyo. Technickým ředitelem ČAA se stal japonský šihan Masatomi Ikeda (7.dan Aikikai, Švýcarsko). V roce 1994 byla ČAA přijata do Evropské federace aikidó (EAF). V roce 1996 pak do Mezinárodní federace aikidó (IAF).

V průběhu roku 2002 šihan Masatomi Ikeda nečekaně a vážně onemocněl. K lítosti všech svých studentů a organizací, pro které pracoval a rozvíjel aikidó i svůj didaktický systém, byl k 1.lednu 2003 nucen ze zdravotních důvodů odstoupit ze všech funkcí a povinností, které vykonával z pověření Hombu Dojo pro národní organizace aikidó v České republice (ČAA) i v dalších evropských zemích, z nichž mimo další jmenujme Švýcarsko, kde dlouhá léta žil (ACSA), a Slovenskou republiku (SAA). Většina těchto organizací pokračuje a rozvíjí aikidó za změněných organizačních podmínek, ale stále ve smyslu senseiova odkazu.

ČAA ustanovila šihana M.Ikedu do čestné funkce Technického ředitele ČAA a nová osoba ve funkci TŘ nebude ustanovena. Práci a příslušné kompetence v technické oblasti aikidó převzala Technická komise ČAA (TKČAA), kterou jako ředitel TK ČAA vede Daniel Vetter (dlouholetý asistent M.Ikedy ze Švýcarska) a v oblasti zkoušek na stupně dan Aikikai dvoučlenná Zkušební komise ČAA (ZK ČAA) opět pod jeho vedením.

K podzimu roku 2013 organizace ČAA úspěšně rozvíjí svou činnost a šíří aikidó v 31 oddílech po celé republice. Členská základna ČAA se již několik let ročně pohybuje okolo 500členů. Roční členské poplatky s právem na zkoušky v rámci ČAA stanovuje každoročně Valná hromada ČAA, na rok 2014 byl tento poplatek stanoven na 600 Kč.

Organizaci ČAA jako členskou zemi IAF zastupoval její president Miroslav Kodym již na pěti kongresech této organizace, které probíhají v pravidelném čtyrletém cyklu v Japonsku. V roce 1998 organizovala ČAA v Praze dva kongresy EAF spojené se stážemi vedenými japonskými učiteli – šihan M. Ikeda (Švýcarsko), šihan Y. Kitaura (Španělsko), šihan M. Kanetsuka (Anglie). Při příležitosti oslavy 10. výročí ČAA proběhla v Praze stáž vedená dalšími japonskými sensei, kteří působí v Evropě – šihan H. Hosokawa (Itálie), šihan K. Asai (Německo), a koncem roku 2005 další víkendová stáž – šihan Y. Fujimoto (Itálie). Od roku 2007 pravidelně jednou ročně probíhaly v Praze víkendové stáže ČAA pod vedením šihanů Y. Fujimota (do roku 2009) a K. Asaie (probíhají dosud).

Již od svých začátků organizuje ČAA v Praze v průběhu každého roku několik víkendových Stáží zahraničních učitelů ČAA (SZU ČAA) pod vedením zahraničních učitelů (6. dan Aikikai ze Švýcarska) a v dalších městech ČR několik víkendových Národních stáží ČAA (NS ČAA) pod vedením D. Vettera a ročně přes deset víkendových Regionálních stáží ČAA (RS ČAA) pod vedením českých učitelů ze skupiny Šidóšakai ČAA (původně od 2. danu Aikikai, dnes od 3. danu Aikikai).

Nejdůležitější akce ve struktuře ČAA probíhaly pod vedením šihana Masatomi Ikedy dvakrát ročně až do konce roku 2001 v Českých Budějovicích jako týdenní Letní škola ČAA a v Praze jako víkendová Zimní škola ČAA. Od roku 2002 pokračuje tradice obou těchto akcí s pravidelnou účastí kolem 150 lidí pod vedením současného ředitele TK ČAA senseie Daniela Vettera (6. dan Aikikai). Při ZŠ ČAA s ním od roku 2003 do roku 2012 spolupracoval sensei Michele Quaranta (6. dan Aikikai v roce 2007) a při LŠ ČAA od roku 2005 sensei M. Kodym (6. dan Aikikai v roce 2007).

 

                          

 

     Historie Aikido v Přerově                                                                                     

   

AIKIDO KLUB – KAGAWA DOJO vznikl v Přerově v roce 1985 pod vedením ing. Vlastimila Ilgnera, jenž se začal specializovat na japonské bojové umění aikido po návratu z Japonska. Podle japonské prefektury Kagawa, nazval klub KAGAWA DOJO. Klub byl jeden ze zakládajících členů České asociace aikido v roce 1994, uznané Japan the Aikikai Foundation World Headquartes Tokyo. Shihan pro Českou republiku a technický ředitel ČAA byl pan Ikeda Masatomi (7.dan) , který ovšem v průběhu roku 2002  nečekaně a vážně onemocněl. K lítosti všech svých studentů a organizací, pro které pracoval a rozvíjel aikidó i svůj didaktický systém, byl k 1.lednu 2003 nucen ze zdravotních důvodů odstoupit ze všech funkcí a povinností, které vykonával z pověření Hombu Dojo pro národní organizace aikidó v České republice (ČAA) i v dalších evropských zemích, z nichž mimo další jmenujme Švýcarsko, kde dlouhá léta žil (ACSA), a Slovenskou republiku (SAA). U nás nadále v tradici pokračuje technická komise složená s pana Daniela Vettera (6.dan aikikai) a pana Mirka Kodyma (6.dan aikikai), která každoročně vede na území České republiky týdenní mezinárodní letní a dvoudenní zimní školu aikido a provádí zkoušky kandidátů na mistrovské stupně technické vyspělosti Dan. Aikido klub Kagawa dojo za svou dosavadní éru vytvořil stabilní dojo, jehož studenti pravidelně navštěvují mezinárodní semináře a skládají zkoušky na mezinárodně uznávané stupně aikikai. Dále také vede tréninky pro děti do 12-ti let, které jsou speciálně přizpůsobené dětem a jejich rozvoji nejen v aikidó. Tréninky vedou zkušení instruktoři s více jak 20-ti letou praxí.

 

 

 

Napsat komentář